Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E przeznaczone jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E przed 10 września 2009 roku.

Ponadto osoba ubiegająca się o szkolenie okresowe w ramach w/w kategorii powinna przedstawić:

• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


W celu zapisania się na kurs należy:

• Wykonać badania lekarskie w celu wydania przez lekarza uprawnionego do badania kierowców orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy;

• Wykonać badania psychologiczne w celu wydania przez lekarza uprawnionego do badania kierowców zaświadczenia psychologicznego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

• Zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku z dowodem osobistym oraz prawem jazdy kat. C.


INFORMACJE O SZKOLENIU:

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym:
• 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego

• 14 godzin w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych adekwatnie do kategorii prawa jazdy

Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu.

• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.


RODZAJ OTRZYMYWANYCH UPRAWNIEŃ:

Osobie szkolonej, która ukończyła szkolenie okresowe wydawane jest zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.


PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314);
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

 

INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458