Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CEL SZKOLENIA:

wózek jezdniowyCelem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz przystąpienie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku kierowy wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W szkoleniu mogą brać udział osoby, które:

• Ukończyły 18. rok życia,

• Ukończyły co najmniej szkołę podstawową,

• Posiadają zdolność do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.


RODZAJ OTRZYMYWANYCH UPRAWNIEŃ:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Natomiast pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego ważnego bezterminowo.


INFORMACJE O SZKOLENIU:

• Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

• Ilość godzin szkolenia: 67 godz.

• Miejsce szkolenia teoretycznego: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.

• Miejsce szkolenia praktycznego: plac manewrowy, Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.


JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA:

• Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki do prowadzenia kursów w zakresie „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym”.

PODSTAWA PRAWNA:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603).
INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458

 

Na czym polega kurs na wózki widłowe?

Kurs na wózek widłowy Bielsko-Biała uprawnia do obsługi wózków jezdniowych, z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, wyłączając możliwość obsługi ze zmiennym wysięgiem oraz specjalistycznych urządzeń.

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności, przydatnych dla osób szukających zatrudnienia oraz tych, którzy chcą się przekwalifikować. Z naszej oferty mogą skorzystać wszyscy, którzy planują pracować w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach lub wielkopowierzchniowych sklepach. Zdobyte uprawnienia są respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończyły kurs po 1 lipca 2019 roku oraz zdały egzamin UDT. Natomiast ci, którzy zrobili kurs wcześniej, muszą odnowić uprawnienia po upływie 5 lat.

Przygotowujemy kursantów do egzaminu państwowego UDT, prowadząc zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Na wykładach przekazujemy wiedzę z zakresu budowy wózków widłowych, zasad BHP, ogólnego postępowania w danych sytuacjach i obowiązujące przepisy. Natomiast jazda wózkiem widłowym odbywa się na naszym placu manewrowym, pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Oferujemy także inne kursy dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. To m.in. szkolenia BHP niezbędne w wielu branżach.

Organizujemy kursy na wózki podnośnikowe Bielsko-Biała z myślą o różnych potrzebach naszych klientów. Zapraszamy na szkolenia dzienne, wieczorowe lub online. Dla grup zorganizowanych przygotowujemy indywidualną ofertę, zgodną z zapotrzebowaniem.

 

Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej  przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 500-397-897; 516-060-458; 33 822-05-16