Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CEL SZKOLENIA:

wózek jezdniowyCelem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz przystąpienie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku kierowy wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W szkoleniu mogą brać udział osoby, które:

• Ukończyły 18. rok życia,

• Ukończyły co najmniej szkołę podstawową,

• Posiadają zdolność do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.


RODZAJ OTRZYMYWANYCH UPRAWNIEŃ:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Natomiast pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego ważnego bezterminowo.


INFORMACJE O SZKOLENIU:

• Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

• Ilość godzin szkolenia: 67 godz.

• Miejsce szkolenia teoretycznego: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.

• Miejsce szkolenia praktycznego: plac manewrowy, Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.


JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA:

• Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki do prowadzenia kursów w zakresie „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym”.

PODSTAWA PRAWNA:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603).
INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458

 

 

Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej  przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 500-397-897; 516-060-458; 33 822-05-16