Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenia BHP – Bielsko-Biała

bhp

Szkolenia BHP Bielsko-Biała mają za zadanie zapoznać kursantów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfikacją zajmowanych przez nich stanowisk. Taki kurs muszą przejść wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Szkolenie to nie jest ważne bezterminowo i należy je powtarzać w określonych odstępach czasu.

Okresowe kursy BHP Bielsko-Biała realizuje się w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i zdobytych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość odbywania kursów tego typu zależy od wykonywanego zawodu. Szkolenie okresowe jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora kursu. Zaświadczenie o zdaniu testu z wynikiem pozytywnym przekazuje się do działu kadr. Szkolenia tego typu są niezbędne m.in. osobom, które zdobyły uprawnienia SEP.

Oprócz szkoleń wstępnych i okresowych BHP organizujemy również kursy doskonalące oraz dokształcające. Przeznaczone są one dla koordynatorów BHP i charakteryzują się praktycznym podejściem do tematyki działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym walorem tych szkoleń jest praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Kładziemy również nacisk na studium specyficznych przypadków zdarzeń wypadkowych. Oczywiście jest też część teoretyczna, która ma za zadanie uporządkować zdobytą do tej pory wiedzę i uzupełnić ją o nowe zagadnienia.

Bardzo przydatne są szkolenia z zakresu metod i zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu kursowi pracownik zostanie przeszkolony w zakresie podstawowych umiejętności medycznych, wraz ze zdobyciem wiedzy o najważniejszych pojęciach i akcesoriach medycznych, niezbędnych do udzielenia pomocy.

 

Dla służb/BHP - szkolenie okresowe
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - szkolenie okresowe
Dla technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych - szkolenie okresowe
Dla pracowników administracyjno-biurowych - szkolenie okresowe
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie okresowe


Kursy dokształcające i doskonalące

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP
Metodyczny dla wykładowców zagadnień BHP
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych
Przestrzeganie zasad higieny/minimum sanitarne/HACCP
Opiekun społeczny


Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 516-060-458; 33 822-05-16