Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kat. D1, D1+E, D i D+E

Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kat. D1, D1+E, D i D+E

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Kurs kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E przeznaczony jest dla osób, które:

• Uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku,

• Ukończyły 21 – 23 lat,

• Przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• Studiują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawią zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

• Nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mają zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

• Posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami,

• Posiadają zaświadczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.


W celu zapisania się na kurs należy:

• Wykonać badania lekarskie w celu wydania przez lekarza uprawnionego do badania kierowców orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy;

• Wykonać badania psychologiczne w celu wydania przez lekarza uprawnionego do badania kierowców zaświadczenia psychologicznego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy;

• Zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku z dowodem osobistym oraz prawem jazdy.


INFORMACJE O SZKOLENIU:

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć, realizowanych w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w blokach programowych w zakresie części podstawowej oraz specjalistycznej.

Część podstawowa:

• 195 godzin zajęć teoretycznych Część specjalistyczna:

• 65 godzin zajęć teoretycznych

• 16 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym

• 4 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych

W zależności od ilości osób rozpoczynających jednocześnie szkolenie, zajęcia teoretyczne są prowadzone w formie wykładów, bądź w formie e-learningu.

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną.
• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.

 

RODZAJ OTRZYMYWANYCH UPRAWNIEŃ:

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.


PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314);

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

 

INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458