WUR-ex

Nasza oferta

Oferta prowadzonych przez nas szkoleń skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak również do pracodawców, którzy pragną zlecić nam przeszkolenie swoich pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką propozycją oferowanych przez nas kursów i zachęcamy do współpracy!


-Bezpieczeństwo i higiena pracy

-Spawalnictwo
-Szkolenia w zakresie transportu

-Kursy przygotowujące do egzaminów dla dozoru i obsługi urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych (SEP) 

-Kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego