WUR-ex

O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WUR-ex” Sp. z o. o. jest instytucją szkoleniową z tradycjami, działającą od 1991 roku.


Oferta proponowanych przez nas szkoleń skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych chcących we własnym zakresie zmienić, uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, jak również do pracodawców, którzy powierzając nam kształcenie swych pracowników dbają o ich rzetelny rozwój zawodowy.


Ponadto współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy prowadząc kursy dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz z Gminnymi oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Realizujemy również szkolenia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Tym, co wyróżnia nasz ośrodek z pewnością jest wysoka jakość kształcenia. Wszystkie realizowane przez nas szkolenia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz adekwatne do nich wytyczne. Programy szkoleń odpowiadają wymaganiom stawianym przez odpowiednie jednostki organizacyjne sprawujące merytoryczny nadzór nad jakością prowadzonego szkolenia. Dysponujemy wysokiej jakości bazą dydaktyczną oraz wyposażeniem technicznym. Prowadząca kursy kadra dydaktyczna to wykwalifikowane osoby, które wiedzę i wieloletnie doświadczenie doskonale łączą z indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego uczestnika szkolenia. Wysoką jakość prowadzonego kształcenia potwierdzają posiadane przez nas:

  • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Gminę Bielsko-Biała nr ED-4320A/5/97/2005;
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty:  KO.ZA.AD.42019/10/05;
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty:  RE-KS.546.2.8.2014;
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice nr 2.24/00127/2012; 
  • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr: 391/2013;
  • Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT o udostępnieniu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "WUR-ex" Sp. z o.o. programu opracowanego przez UDT na potrzeby szkolenia z zakresu "Obsługa wózków jezdniowych", "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych", "Obsługa wózków jezdniowych unoszących", "Obsługa wózków jezdniowych naładowanych" oraz "Bezpieczna wymiana butli".
  • Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców pod nr 00312461; 
  • Wpis Wojewody Śląskiego do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia pod nr 48;
  • Certyfikat Firma Godna Zaufania 2014.


Zadowolenie klientów ze świadczonych przez nas usług szkoleniowych odzwierciedlają zarówno zebrane w formie ankiet indywidualne, pozytywne opinie kursantów, którzy skorzystali z naszej oferty, jak również otrzymane przez firmę "WUR-ex" Sp. z o.o. REFERENCJE.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do współpracy!