Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs prawa jazdy kat. B1

Kurs prawa jazdy kat. B1

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:
• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 550kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400kg w przypadku przewozu osób;
• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
Kurs prawa jazdy kat. B1 może rozpocząć osoba, która:
• ukończyła 16. rok życia. Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 16. roku życia. Osoba, która nie ukończyła 16 lat może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
• posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca stałego zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy.
Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy w Wydziale Komunikacji złożyć:
• Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Wydziale Komunikacji),
• Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie danej kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,
• Kserokopię (oraz oryginał do wzglądu) karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców,
• Dwustronną kserokopię posiadanego prawa jazdy,
• Dowód osobisty lub paszport, którego ważność upływa przynajmniej za pół roku (do wglądu)
• Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy – dotyczy osób, które nie ukończyły 18. roku życia,
• Osoby niepełnoletnie z terenu powiatu bielskiego dodatkowo powinny złożyć potwierdzenie zameldowania wydane przez właściwy Urząd Gminy.
UWAGA! Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
Z wygenerowanym Profilem Kandydata na Kierowcę należy zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku Kursowym, w celu zapisania się na kurs.
INFORMACJE O SZKOLENIU:
• Zajęcia teoretyczne – 30 godz.
Miejsce zajęć teoretycznych: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.
• Zajęcia praktyczne – 30 godz.
Szkolimy na samochodach marki Ligier IXO
Plac manewrowy: Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, którego pozytywny wynik umożliwia ustalenie i przystąpienie do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).
 
INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:
Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.