WUR-ex

SEP

Uprawnienia SEP - Grupa 1 - Urządzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Uprawnienia SEP - Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające,przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Uprawnienia SEP - Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe


Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej  przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 516-060-458; 33 822-05-16