WUR-ex

BHP

Szkolenia z zakresu BHP


Dla służb/BHP - szkolenie okresowe
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - szkolenie okresowe
Dla technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych - szkolenie okresowe
Dla pracowników administracyjno-biurowych - szkolenie okresowe
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie okresowe


Kursy dokształcające i doskonalące

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP
Metodyczny dla wykładowców zagadnień BHP
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych
Przestrzeganie zasad higieny/minimum sanitarne/HACCP
Opiekun społeczny 


Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej  przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 516-060-458; 33 822-05-16